Tìm kiếm và đánh giá sản phẩm, dịch vụ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) - cơ quan thường trực Ban điều hành Mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng (VN-Cop) vừa thông báo kế hoạch đánh giá sản phẩm, dịch vụ bảo vệ, hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên môi trường mạng.

Kế hoạch có mục tiêu tìm kiếm các sản phẩm bảo vệ trẻ em và hỗ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng; Đánh giá, công bố các sản phẩm, dịch vụ chất lượng về bảo vệ trẻ em, đồng thời, thúc đẩy phát triển và cung cấp hệ sinh thái các sản phẩm về bảo vệ trẻ em tới cộng đồng

Các sản phẩm, dịch vụ, nền tảng, công nghệ bảo vệ trẻ em, hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng Make in Vietnam, do doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam sở hữu và làm chủ công nghệ. Cụ thể, 2 nhóm sản phẩm được đánh giá bao gồm: Nhóm sản phẩm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng: Áp dụng cho nhóm sản phẩm có chức năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng;

Nhóm sản phẩm, giải pháp công nghệ thông tin hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên môi trường mạng: Áp dụng cho nhóm sản phẩm, ứng dụng hỗ trợ học tập, giải trí của trẻ em trên môi trường mạng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đánh giá sản phẩm, dịch vụ bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên mạng sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 10/6/2023. Công tác đánh giá sẽ diễn ra trong các tháng 6 và 7/2023. Dự kiến, kết quả đánh giá sẽ được Cục An toàn thông tin công bố trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 8/2023.

Về SafeGate:

SafeGate là giải pháp Internet an toàn do Công ty An ninh mạng thông minh SCS phát triển, hướng tới bảo vệ an toàn Internet cho các Gia đình - Trường học – Tổ chức/Doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

SafeGate Family – Giải pháp Internet an toàn cho gia đình đã chính thức ra mắt 9/12/2022. Đến nay, SafeGate Family đã được nhiều phụ huynh tin dùng và mang tới môi trường Internet an toàn cho hàng nghìn trẻ em học tập, vui chơi trên môi trường số. 

SafeGate School – Giải pháp Internet cho trường học cũng đã được đội ngũ SafeGate phát triển hoàn thiện và đang trang bị cho nhiều trường học. Hiện, SafeGate School đang bảo vệ và tạo ra môi trường Internet an toàn cho toàn bộ hệ thống Trường phổ thông liên cấp Edison; 15.000 học sinh, giáo viên tại Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái 15.000 học sinh, giáo viên các khối trường Hermann Gmeiner - Làng trẻ em SOS Việt Nam.

 

Safegate.vn

0 / 5 (0Bình chọn)