SafeGate Kids - Chính sách quyền riêng tư

Lưu ý: Tất cả các thông tin, nhãn hiệu, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, tên thương mại… trong website SafeGate.vn và ứng dụng SafeGate (SafeGate Family, SafeGate School và SafeGate Office, Parental Control - SafeGate Kids gọi tắt là ứng dụng SafeGate) này đều thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần an ninh mạng SCS (SCS) hoặc được Bên thứ ba cấp phép cho SCS và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan. Quý khách vui lòng không sao chép, sửa đổi, phân phối…. vì mục đích thương mại mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của SCS. Mọi trích dẫn vì mục đích khác phải được ghi rõ nguồn SCS khi sử dụng thông tin.

 

1. Thông tin chúng tôi thu thập và cách sử dụng

1.1. Chúng tôi thu thập và lưu trữ thông tin mà Quý khách cung cấp đầu tiên khi trở thành người dùng app Parental Control - SafeGate Kids đó là email, số điện thoại. 

Lý do chính chúng tôi thu thập các thông tin trên là để giúp Quý khách dễ dàng sử dụng ứng dụng Parental Control - SafeGate Kids. Chúng tôi cũng sử dụng các thông tin trên để liên lạc với Quý khách, cung cấp thông tin về ứng dụng (bao gồm các sản phẩm và ưu đãi chúng tôi cung cấp từng thời điểm).

Bất cứ lúc nào, Quý khách có thể yêu cầu Chúng tôi sửa đổi hoặc xóa thông tin Quý khách đã cung cấp cho Chúng tôi. Quý khách có thể thực hiện bởi tính năng Xóa tài khoản trong ứng dụng.

 

1.2. Chúng tôi cũng tự động thu thập thông tin về cách Quý khách sử dụng ứng dụng Parental Control - SafeGate Kids: thời gian sử dụng ứng dụng Parental Control - SafeGate Kids, hệ điều hành của thiết bị, địa chỉ IP…

Chúng tôi phân tích thông tin này để khắc phục sự cố mà người dùng gặp phải, tìm hiểu cách sử dụng sản phẩm của chúng tôi và cách cải thiện chúng.

 

1.3. Nếu Quý khách bật tính năng theo dõi vị trí trên thiết bị, Chúng tôi cũng sẽ thu thập dữ liệu vị trí để hiển thị vị trí hiện tại, lịch sử di chuyển của thiết bị và cảnh báo khi thiết bị rời khỏi vị trí an toàn cho ứng dụng Parental Control - SafeGate Kids được cài đặt trên máy bố mẹ. Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin này cho tài khoản Parental Control - SafeGate Kids được thiết bị cho phép trong quá trình thiết lập ban đầu. Thông tin vị trí chỉ lưu trữ 30 ngày.

 

1.4. Nếu Quý khách bật tính năng truy cập dữ liệu, Chúng tôi cũng sẽ thu thập dữ liệu về thời gian sử dụng thiết bị, thời gian sử dụng các ứng dụng khác, danh sách các ứng dụng trên thiết bị.

Dữ liệu thời gian sử dụng được tổng hợp thành báo cáo để cha mẹ biết về thói quen sử dụng thiết bị của con. 

Dữ liệu về các ứng dụng được cài trên máy con giúp cha mẹ thiết lập thời gian sử dụng các ứng dụng đó.

 

1.5. Để ngăn chặn con gỡ cài đặt ứng dụng từ màn hình Cài đặt, Chúng tôi sử dụng dịch vụ Accessibility Service API. Cụ thể Parental Control SafeGate Kids thu thập dữ liệu bằng cách đọc chữ trên màn hình để phát hiện màn hình Cài đặt quyền, màn hình Chi tiết ứng dụng và trạng thái nổi của ứng dụng, từ đó ngăn chặn con gỡ ứng dụng.

 

2. Chúng tôi có chia sẻ thông tin của Quý khách không?

Chúng tôi cam kết chỉ Chúng tôi mới có quyền nắm bắt và sử dụng những thông tin của Quý khách theo các nội dung quy định tại “Chính sách quyền riêng tư” này. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách bằng mọi cách thức có thể nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn. 

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách trong những trường hợp do pháp luật quy định hoặc theo yêu cầu của Tòa án có thẩm quyền.

 

3. Bảo mật thông tin Quý khách

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự an toàn của thông tin cá nhân của Quý khách. Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ và quy trình bảo mật để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của Quý khách khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. 

Trong phạm vi chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi cho rằng Chúng tôi đảm bảo quy định bảo vệ dữ liệu người dùng. Đặc biệt:

  • Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nào ngoài những thông tin Chúng tôi cần thu thập để cung cấp sản phẩm và dịch vụ

  • Chúng tôi sử dụng thông tin liên hệ để cung cấp cho Quý khách thông tin về sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi

  • Chúng tôi cũng sử dụng thông tin liên hệ để cung cấp thông tin về các ưu đãi cũng như các sản phẩm và dịch vụ bổ sung vì lợi ích của bạn và của chúng tôi

  • Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo mật dữ liệu mà chúng tôi thu thập

  • Chúng tôi không lưu giữ dữ liệu của những người đã không còn là khách hàng của Parental Control - SafeGate Kids

 

4. Thắc mắc liên hệ

Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hoặc khiếu nại về Chính sách quyền  riêng tư hoặc các phương pháp thu thập hoặc xử lý dữ liệu của Chúng tôi hoặc nếu Quý khách muốn báo cáo bất kỳ vi phạm bảo mật nào cho Chúng tôi, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua địa chỉ email sau: [email protected]

 

5. Các thay đổi đối với chính sách này

Chính sách quyền riêng tư này có thể được sửa đổi thường xuyên và nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào trong cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách, chúng tôi sẽ thông báo để Quý khách bằng cách đăng thông báo nổi bật trên ứng dụng. Nếu Quý khách không muốn cho phép chúng tôi thay đổi việc sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách, Quý khách phải thông báo cho chúng tôi trước ngày thay đổi có hiệu lực. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, sau khi có thông báo về những thay đổi sẽ được hiểu là Quý khách đồng ý với những thay đổi đó và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của những thay đổi đó.

0 / 5 (0Bình chọn)