SafeGate Office đạt chứng nhận Giải pháp đổi mới sáng tạo tiêu biểu 2023

SafeGate Office đạt chứng nhận là Giải pháp đổi mới sáng tạo tiêu biểu, theo công bố của Ban tổ chức Thách thức đổi mới sáng tạo Việt Nam (Vietnam Innovation Challenge - VIC) 2023.

Chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam (Vietnam Innovation Challenge - VIC) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, được Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia Việt Nam (NIC) và Tập đoàn Meta đồng tổ chức.

Chương trình có mục tiêu tìm kiếm các giải pháp đổi mới sáng tạo từ các tổ chức/cá nhân trên toàn thế giới để giải quyết những thách thức quan trọng tầm quốc gia, hướng đến một Việt Nam phát triển thịnh vượng và bền vững. 

Chứng nhận Giải pháp đổi mới sáng tạo tiêu biểu dành cho SafeGate Office

Theo danh sách vừa được Ban tổ chức công bố, SafeGate Office được công nhận là giải pháp đổi mới sáng tạo tiêu biểu. Chứng chỉ do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Tập đoàn Meta công bố.

SafeGate Office là giải pháp Internet an toàn dành cho doanh nghiệp. Giải pháp này cho phép các tổ chức, doanh nghiệp có thể quản lý và đảm bảo an toàn thông tin trong môi trường làm việc.

Safegate Office là công cụ hỗ trợ quản lý truy cập Internet, giúp ngăn chặn các mối đe dọa trên không gian mạng, bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của công ty và nâng cao hiệu quả làm việc thông qua việc kiểm soát truy cập mạng nội bộ.

Safegate.vn

0 / 5 (0Bình chọn)