Sẽ xếp hạng bộ, tỉnh về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin

Bộ TT&TT sẽ tổ chức đánh giá, xếp hạng công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ của các bộ, ngành và địa phương, theo Chỉ thị mới của Chính phủ.

Chính phủ yêu cầu tăng cường đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Ảnh minh hoạ: Internet

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị 9/CT-TTg ngày 23/2/2024 về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Theo đánh giá, sau hơn 7 năm triển khai thi hành Luật An toàn thông tin mạng và Nghị định số 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, vẫn còn tới 40% hệ thống thông tin của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương chưa hoàn thành việc phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin.

Hầu hết các hệ thống thông tin được phê duyệt cấp độ an toàn thông tin chưa được triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt. Nhiều cơ quan, địa phương chưa tuân thủ quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Các cơ quan chủ quản hệ thống thông tin hay các đơn vị, tổ chức quản lý, vận hành các hệ thống chưa thấy hết vai trò, trách nhiệm, tầm quan trọng của công tác này dẫn đến chưa chú trọng thực hiện các nhiệm vụ hiệu quả, chất lượng.

Để tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương cùng doanh nghiệp, tổ chức nhà nước sử dụng thường xuyên, hiệu quả những nền tảng hỗ trợ bảo đảm an toàn thông tin do Bộ TT&TT cung cấp, để từng bước chuyển đổi số các hoạt động quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về an toàn thông tin mạng trong phạm vi quản lý.

Bảo đảm 100% hệ thống thông tin đang trong quá trình thiết kế, xây dựng, nâng cấp, mở rộng trước khi đưa vào vận hành, khai thác phải được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt.

Tổ chức rà soát, thống kê, cập nhật danh mục hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm 100% hệ thống thông tin từ cấp độ 1 đến cấp độ 5 (nếu có) đang vận hành phải được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin chậm nhất trong tháng 9/ 2024 và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt chậm nhất trong tháng 12/2024.

Tổ chức thường xuyên, liên tục công tác đảm bảo an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp; kiểm tra, đánh giá , giám sát bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ tối thiểu 1 lần/1 năm.

Để hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin thuận lợi, hiệu quả, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TT&TT phát triển, phổ biến, tập huấn sử dụng và duy trì hoạt động các nền tảng hỗ trợ bảo đảm an toàn thông tin.

Bộ TT&TT cũng có trách nhiệm tổ chức đánh giá, xếp hạng công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ của các bộ, ngành và địa phương, thông qua nền tảng hỗ trợ quản lý đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Về phía các doanh nghiệp  an toàn thông tin mạng cũng cần nghiên cứu, hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng do doanh nghiệp cung cấp, hướng tới tích hợp nhiều giải pháp, dịch vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn của Bộ &TT.

Safegate.vn 

0 / 5 (0Bình chọn)