SafeGate cam kết chung tay kiến tạo môi trường an toàn cho trẻ em trên không gian mạng

Ngày 25/5, trong khuôn khổ lễ tổng kết, trao giải cuộc thi  Học sinh với an toàn thông tin 2023, SafeGate  các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đã cùng cam kết chung tay có những hành động thiết thực, hiệu quả để kiến tạo một môi trường an toàn cho trẻ em trên không gian mạng.

Những hoạt động này sẽ được kết nối, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước nhằm hỗ trợ trẻ em tương tác sáng tạo, lành mạnh trên môi trường mạng.

Các đơn vị cam kết chung tay kiến tạo môi trường an toàn cho trẻ em trên không gian mạng

Theo cam kết, SafeGate và các đơn vị tham gia sẽ tập trung vào 3 nội dung chính đó là tham gia hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý của Việt Nam về bảo vệ trẻ em trên mạng; hợp tác, huy động sự tham gia của  xã hội; tuyên truyền, thúc đẩy nâng cao nhận thức kỹ năng bảo đảm an toàn trên mạng.

Về tham gia hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý của Việt Nam về Bảo vệ trẻ em trên mạng:

Từ thực tiễn hoạt động, nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh hành lang pháp lý, chính sách  liên  quan tới bảo vệ trẻ em trên mạng.

Phát huy vai trò, nhiệm vụ của từng đơn vị, phối hợp thực hiện các nội dung đã được qy định trong các văn bản pháp luật, Chương trình, Đê án… của nhà nươc, các Bộ, ngành, địa phương về bảo vệ trẻ em trên mạng.

Về hợp tác, huy động sự tham gia của xã hội:

Các đơn vị sẽ vận động các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tích cực xây dựng Hệ sinh thái các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ trẻ em học tập, vui chơi, sáng tạo an toàn trên môi trường mạng

Hợp tác quảng bá, triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm ngăn chặn thông tin độc hại và bảo vệ dữ liệu các nhân của trẻ em.

Tăng cường hợp tác, kết nối, chia sẻ thông tin đẻ kịp thời xử lý, hỗ trợ trẻ em có nguy cơ bị xâm hại trên môi trường mạng. Triển khai các biện pháp, hình thức tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng

Phối hợp để huy động nguồn lực và chuyên môn để kiến tạo những giải pháp an toàn mạng phù hợp, kịp thời, đón đầu xu hướng

Về công tác tuyên truyền, thúc đẩy nâng cao nhận thức kỹ năng bảo đảm an toàn trên mạng

Tăng cường nhiều biện pháp trang bị các kỹ năng số an toàn cho trẻ em để các em có thể tự bảo vệ mình và nhận biết, phòng tránh các thông tin độc hại, các nguy cơ bị xâm hại trẻ em trên mạng.

Truyền thông tới các thầy cô giáo, cha mẹ về các nguy cơ đối với trẻ em trên mạng và  giúp cha mẹ, thầy cô giáo được trang bị các kiến thức, kỹ năng để hỗ trợ, đồng hành định hướng cho các em sử dụng mạng an toàn.

Để triển khai bản cam kết, SafeGate và các đơn vị tham gia sẽ cùng nhau xây dựng chương trình hoạt động cụ thể trong năm 2023-2024.

 

 

Safegate.vn 

0 / 5 (0Bình chọn)